Leidsevaartlga

De Historische Kring Voorhout (HKV) staat voor historie en heeft oog voor cultuur.

 

Emmaus2016Kenniscentrum ludiek geopend


Met een ludiek schot opende Kees van Velzen, Schutterskoning 2017 van St. Hubertus, zaterdag 28 januari 2017 het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat. Pastor Theo Blokland opende de tentoonstelling Hemels Voorhout en schonk de vereniging een kruisje voor aan de wand. Verder->

 

 

Actueel Nieuws (klik op een van onderstaande items voor meer infomatie)

Opdat wij niet vergeten...


Het geheugen van Voorhout .....

De HKV houdt bezig met de geschiedenis van Voorhout in al zijn geledingen. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van de Dwars Op en het tentoonstellen van foto's daar waar mogelijk. Verder:

  • Jaarlijkse uitreiking HKV-Restauratieprijs.
  • Drie maal per jaar verschijning historische blad de Dwars Op.
  • Frequente Inlopen in het Historisch Centrum.
  • Uitgave lesbrief Voorhoutse Geschiedenis voor de basisscholen.
  • Organisatie van lezingen en excursies (Jacobatocht).
  • Informatie via de website.
  • On-line toegang tot Voorhoutse bronnen.

De vereniging stelt alles in het werk om waardevol historische materiaal te verzamelen en om dit op termijn tentoon te kunnen stellen. Het historische materiaal bestaat uit: foto's, hetzij op papier of digitaal, documenten, varia, boeken en allerlei ander zaken, zoals penningen of glazen. Geleende foto's worden gescand en in overleg z.s.m. geretourneerd. De HKV ontfermt zich ook over verenigings- en bedrijfsarchieven en is als erfgoedinstelling het historische geheugen van Voorhout. Meer ...

De HKV, opgericht in 1998, ruim 900 leden.

twitterFacebook

Voorhoutse vlag
Uit voorraad leverbaar: Mauritsstraat 31

De HKV is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor belastingvrije schenkingen aan de vereniging kunnen worden gedaan. Lees meer ... De HKV is bewust niet te vinden op sociale media.